РЕКЛАМАЦІЙНИЙ АКТ

 

Гарантійні зобов’язання

9.1. Гарантійні зобов’язання по шинам:

9.1.1. Гарантійний строк (строк, протягом якого Продавець гарантує якість Товару) на шини складає 6 місяців.

9.1.2. Гарантійний строк починає перебіг з моменту передачі Товару Покупцю по накладній.

9.1.3. Продавець відповідає за недоліки Товару, які не могли бути виявлені при звичайному його прийманні (надалі – Дефектний Товар), якщо він не доведе, що вони виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення ним правил користування та/чи зберігання Товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили. Строки і порядок встановлення недоліків Товарів, які не могли бути виявлені при звичайному їх прийманні, і пред'явлення Продавцеві претензій у зв'язку з недоліками поставлених Товарів визначаються законодавством.

9.1.4. Гарантійні зобов’язання не поширюються на:

- шини, на яких відсутній повний серійний номер DOT, якщо інше не обумовлене окремою угодою;

- шини умови експлуатації яких не відповідають рекомендаціям заводу-виробника (навантаження, швидкість, тиск, застосування та інш.);

- шини, які були ушкоджені зовнішніми факторами експлуатації (включаючи монтаж, демонтаж, технічний стан транспортного засобу, навмисне пошкодження та ін.);

- в шинах не підтримувався тиск визначений виробником;

- втрати часу, додаткові витрати та незручності, які пов’язані з неможливістю використання транспортного засобу;

- шини, які ушкоджені при невірному зберіганні, після того, як вони залишили склад Продавця;

- шини модифіковані будь яким додатковим матеріалом після того, як вони лишили склад Продавця. Витрати, пов’язані з використанням даних матеріалів (шинні герметики, консерванти та інш.);

- шини, пошкодження стану яких є прямим результатом зміни їхньої структури – наприклад: ремонт, який був виконаний третьою стороною;

- застосування камер в безкамерних шинах;

- зауваження пов’язані зі зносом (швидкий знос/нерівномірний знос).

- руйнування протектору для дорожніх шин;

- гулі та вздуття на боковині шини після початку експлуатації.

- втрати часу та незручності, пов’язані з простоюванням транспортного засобу

- інші недоліки, що виникли не з вини виробника.

9.1.5. Продавець не несе відповідальність за недоліки Товару, що виникли зокрема, але не виключено внаслідок:

шипування шин

природного зношування шин

неправильного монтажу шин на диску

неправильної або недбалої експлуатації шин

ушкодження шин внаслідок аварії та/або нещасних випадків

неправильного зберігання шин після їх продажу

якщо залишкова висота малюнку протектору шин становить менше 50% початкової висоти малюнку протектора

використання шин в екстремальних умовах (наприклад, в автомобільному спорті)

внесення будь-яких змін або виправлень в конструкцію та зовнішній вигляд шин або будь-який ремонт.

9.1.6. Підставою для виконання Продавцем гарантійних зобов’язань є надання Покупцем Продавцю заповненої рекламації згідно з формою Продавця та копії (копій) видаткових накладних, які підтверджують поставку Дефектного Товару Покупцю.

9.1.7. Покупець зобов’язаний зберігати виявлений в рекламації Дефектний Товар до моменту повернення його Продавцю. Продавець протягом 10 днів з дати отримання рекламації від Покупця направляє свого повноважного представника у місце знаходження Дефектного Товару (виключно по м. Києву). У випадку знаходження Товару не в межах м. Києва Покупець забезпечує доставку Товару службою доставки за узгодженою з Продавцем адресою. Покупець зобов’язаний пред’явити такий Дефектний Товар представнику Продавця за його першою вимогою для встановлення причин виникнення недоліків.

9.1.8. В разі, якщо представником Продавця буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника, Покупець має право направити такий Дефектний Товар на незалежну технічну експертизу, яка має здійснюватися підприємствами (установами, організаціями), що мають відповідні повноваження (дозволи, ліцензії). Вартість вказаної експертизи буде в залежності від її результатів:

- Оплачуватись Продавцем або відшкодовуватись Продавцем Покупцю (у разі оплати експертизи Покупцем до її завершення) – якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного товару виник з вини виробника.

- Оплачуватись Покупцем – якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника.

9.1.11. У разі встановлення факту наявності в Дефектному Товарі недоліків, які виникли з вини виробника, Продавець зобов’язаний замінити Дефектний Товар, або відшкодувати його вартість протягом 30 (тридцяти) робочих днів, наступних за днем підписання Сторонами акту про повернення Дефектного Товару.

9.1.12. Продавець ні за яких умов не відповідає за прямі і непрямі збитки, втрачений прибуток і інші збитки та нанесену шкоду Покупцю та/або третім особам, викликані неможливістю використання Дефектного Товару незалежно від характеру збитку/шкоди.

9.1.13. В разі відшкодування вартості Товару, остання здійснюється пропорційно зносу (базується на основі залишкової глибини протектору) на момент рекламації. Визначення зносу здійснюється Продавцем.